Selvom vi har adresse i København, så løser vi opgaver for kunder i hele landet. Og hele Norden.

Morsing er et del af et nordisk netværk af dygtige kommunikationsbureauer fra Sverige, Norge og Finland. Takket være et stærkt samarbejde er vi i stand til at løse alle opgaver med lokal viden og indsigt.

Nordisk samarbejde