//Analyser

Kerneydelser

  • Markedsanalyser
  • Analysebaseret PR
  • Vox pop-undersøgelser

Analyser og undersøgelser kan tjene mange formål. Dels kan de give dig en bedre indsigt i dit marked eller kunder, som du kan bruge i forretnings- eller salgsøjemed. Dels kan de bruges som afsæt for at skabe løbende PR, så historierne i medierne tager afsæt i netop dine analyseresultater og budskaber.

 

Vi hjælper dig med at udforme din analyse til dit specifikke formål. Fx udarbejder vi spørgsmålene med øje for, at de skal kunne give nogle interessante svar og dermed bruges som afsæt for at skabe relevante historier i medierne på tværs af krydsvariable som region, alder, køn m.m. Vi samarbejder med en række analyseinstitutter, som står for at udføre selve undersøgelserne.

Cases