//Tekster

Kerneydelser

  • Interviews
  • Artikler og portrætter
  • Case-beskrivelser
  • Brochurer og pjecer

For mange virksomheder og organisationer kan det være en tidskrævende proces at producere og skrive indhold til brochurer, medarbejderblade, kundemagasiner og nyhedsbreve. Vi har stor erfaring med at interviewe nøglepersoner og skrive vedkommende og relevante tekster til både interne og eksterne målgrupper.

Cases